Használati feltételek

Az alábbiakban közölt Felhasználási Feltételek meghatározzák a lottolandhungary.top weboldal használatával kapcsolatos feltételeket, jogokat és kötelezettségeket. Kérjük, olvassa el figyelmesen a feltételeket, mielőtt hozzáférne vagy használná ezt a weboldalt. A weboldal használatával Ön kifejezetten elfogadja és beleegyezik ezekbe a feltételekbe. Ha nem ért egyet ezekkel a feltételekkel, kérjük, ne használja a weboldalt.

Engedély a weboldal használatára

A lottolandhungary.top weboldalhoz való hozzáféréshez és használatához az alábbi feltételek érvényesek:

  • A weboldal tartalma kizárólag tájékoztató jellegű és nem minősül jogi vagy szakmai tanácsadásnak. A weboldalra történő hivatkozások, linkek vagy információk csak általános tájékoztatásra szolgálnak.
  • A weboldal tartalmát tilos módosítani, terjeszteni, lemásolni vagy széles körben terjeszteni a lottolandhungary.top előzetes írásos engedélye nélkül.
  • A weboldal tartalmára és struktúrájára vonatkozó szerzői jogok és más szellemi tulajdonjogok fenntartva maradnak a lottolandhungary.top vagy a jogosult tulajdonosa részére.

Felhasználói kötelezettségek

A weboldalt használva Ön elfogadja és vállalja a következő felhasználói kötelezettségeket:

1. Pontosság: A weboldalra küldött vagy közzétett információk pontossága, teljessége és aktualitása az Ön felelőssége. A lottolandhungary.top nem vállal felelősséget semmilyen pontatlan vagy hiányos információért.

2. Jogszerűség: A weboldal használatakor Ön vállalja, hogy törvényesen és a jelen Felhasználási Feltételeknek megfelelően használja a weboldalt. Tilos olyan tevékenységet végezni, amely sérti mások jogait vagy törvényeket.

3. Biztonság: Ön felelős a weboldal hozzáféréséhez szükséges csatlakozások és eszközök biztonságáért. Az Ön feladata biztosítani, hogy a használt eszközök védettek legyenek a vírusok és rosszindulatú programok ellen.

Felelősség korlátozása

A weboldalt a jelen állapotában biztosítjuk, és nem vállalunk semmilyen felelősséget a weboldal vagy annak tartalmának megszakadása, meghibásodása vagy hibája esetén. Semmilyen körülmények között nem vagyunk felelősek a weboldal használatából származó közvetlen vagy közvetett károkért.

  • A weboldal tartalmáért és az Ön által végzett tevékenységekért kizárólag Ön felelős. Az Ön által közzétett tartalommal kapcsolatos jogi következmények, kötelességek és felelősségek az Önét képezik.
  • A weboldalon található hivatkozások és linkek más weboldalakra irányítanak, amelyeket mi nem ellenőrzünk és nem vállalunk felelősséget azok tartalmáért vagy pontosságáért.

Jogvita elbírálása

A jelen Felhasználási Feltételek értelmezése, érvényessége és teljesítése kapcsán felmerülő vitás kérdések megoldására a Magyarország bíróságai illetékesek.

Az itt foglalt Felhasználási Feltételek szabad fordítása más nyelvekre csak tájékoztató jellegű, és a magyar nyelvű változat az egyetlen mérvadó és kötelező érvényű.